19.02.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSO  Beata  Grygiel – Stelina  wyrokiem z dnia  19.02.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  397/20   ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził  na rzecz powódki  kwotę 176662  PLN wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości  6417  PLN od Banku na rzecz powódki.

Strony zawarły umowę kredytu  indeksowanego hipotecznego  Multiplan w  2008 roku.

Sąd uznał,  iż zarzut dotyczący braku jednoznaczności świadczenia konsumenta za zasadny. Zdaniem Sądu w umowie i pouczeniu przed zawarciem umowy nie wskazano informacji jak bank ustala kursy walut.

Z uwagi na fakt, że  bank samodzielnie ustalał kursy waluty miał on możliwość jednostronnego  kształtowania zobowiązania, podczas gdy świadczenia powinny być jednoznacznie ustalone. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.