19.02.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSO  Beata  Grygiel – Stelina  wyrokiem z dnia  19.02.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  397/20   ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził  na rzecz powódki  kwotę 176662  PLN wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości  6417  PLN od Banku na rzecz powódki.

Strony zawarły umowę kredytu  indeksowanego hipotecznego  Multiplan w  2008 roku.

Sąd uznał,  iż zarzut dotyczący braku jednoznaczności świadczenia konsumenta za zasadny. Zdaniem Sądu w umowie i pouczeniu przed zawarciem umowy nie wskazano informacji jak bank ustala kursy walut.

Z uwagi na fakt, że  bank samodzielnie ustalał kursy waluty miał on możliwość jednostronnego  kształtowania zobowiązania, podczas gdy świadczenia powinny być jednoznacznie ustalone. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.