18.02.2021 – wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSO  Michał Jank wyrokiem z dnia  18.02.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 130/20  ) ustalił nieważność  umowy kredytowej, zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 216000 PLN wraz z należnymi odsetkami od Banku, a także zwrot kosztów procesu w wysokości 11000 PLN od Banku na rzecz powodów.

Strony zawarły umowę kredytu  indeksowanego hipotecznego  w  2008 roku.

Zdaniem Sądu umowa zawiera zapisy niedozwolone które należy usunąć z umowy. Po ich usunięciu nie ma możliwości zastąpienia ich, wobec czego umowa jest nieważna w całości. 

Sąd podkreślił że niemożliwe byłoby także utrzymanie umowy w PLN oprocentowanej stawką  LIBOR. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.