17.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Małgorzata Misiurna wyrokiem z dnia 17.03.2023r.  (sygn. akt: XV C 1600/20) na posiedzeniu niejawnym  ustalił nieważność umowy kredytu zawartej  z EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (poprzednikiem prawnym pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w  Polsce z siedzibą w Warszawie) w 2008 r. , zasądził od  Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów  kwotę 64838  PLN oraz kwotę  21533 CHF wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  6434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.