22.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent SSR del. do SO Monika Bakuła-Steinborn wyrokiem z dnia  22.03.2023 r. (sygn. akt:  I C 286/19)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z  PKO BP  S.A. w 2008 r. , zasądził od PKO BP  S.A.  na rzecz powoda kwotę 203745  PLN wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 7974  PLN, oddalił  powództwo w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.