13.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowy kredytu są nieważne w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV Wydział Cywilny, referent SSO  Piotr Pancer wyrokiem z dnia  13.03.2023 r.  (sygn. akt:  I C  3190/21)  na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z  Nordea Bank Polska  S.A. w 2007 r. oraz w 2011 r., zasądził od PKO BP na rzecz powodów  kwotę 14836  PLN, kwotę 30745 CHF oraz kwotę 25264 CHF wraz z należnymi odsetkami, obciążył Bank w całości kosztami postępowania, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.