13.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent SSO  Michał Jank wyrokiem z dnia  13.03.2023 r.  (sygn. akt:  I C  2063/20)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy kredytu  zawartej z  Santander Consumer Bank  S.A. w 2007 r. , zasądził od Santander Consumer Bank S.A.  na rzecz powodów kwotę 215840  PLN wraz z należnymi odsetkami , zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.