16.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Rejonowy w Gdyni ( SSR Małgorzata Żelewska ) sygn. akt: I C  689/18 wyrokiem na posiedzeniu niejawnym w dniu 16.11.2021 uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą z poprzednikiem prawnym pozwanego i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A.na rzecz powoda kwotę 6736,15  PLN oraz kwotę 3074,71  CHF wraz  z należnymi odsetkami , w pozostałym zakresie pozew oddalił , zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4541 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.