17.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Ewa Tomaszewska  ) sygn. akt: I ACa   717/21   wyrokiem na rozprawie  w  17.11.2021 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 20.05.2021  r. (sygn. akt:  XV C 9/20  )  i zasądził od  Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, stanowisko SO było  prawidłowe, należycie ocenił zebrany  w  sprawie materiał dowodowy. Postanowienia umowy nie były indywidualnie negocjowane.

Rażąca dysproporcja stron w zakresie ustaleń kursowych jest zawarta  w umowie na korzyść banku, występują klauzule abuzywne, które po usunięciu nie jest możliwe uzupełnienie umowy, co w konsekwencji doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej. Istnieje interes prawny w  zakresie ustalenia nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.