15.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy   w Gdańsku (referent  SSO Marcin Jensko  ) sygn. akt: XVI Ca 761/20  wyrokiem na rozprawie  w  15.11.2021 r. oddalił apelację  Bank Millenium S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni  z dnia 29.05.2020  r. (sygn. akt:  I C 224/18  )  i zasądził od  Bank  Millennium S.A. na rzecz powodów   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 1800   PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.