12.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 12.11.2021  roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  1079/20  , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 roku zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank S.A.   jest nieważna oraz zasądził od  mBank S.A.   na rzecz powoda  kwotę  218517  PLN  wraz z należnymi odsetkami  oraz na rzecz powódki kwotę  218517  PLN  wraz z należnymi odsetkami  . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.