10.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny,  SSO Małgorzata Misiurna , wyrokiem z dnia 10.11.2021  roku , w sprawie o sygn. akt: XV C  1133/20  , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny z 2009 roku zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego PKO BP S.A.   jest nieważna oraz zasądził od   PKO BP S.A.   na rzecz powodów kwotę  dochodzona pozwem wraz z należnymi odsetkami . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.