10.11.2021 – Wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Piotr Daniszewski ) sygn. akt: I ACa   791/21   wyrokiem na rozprawie  w  10.11.2021 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  31.01.2019  r. (sygn. akt:  XV  C  694/18  )  i zasądził od  Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 8100  PLN oraz kwotę 5634 PLN tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd przyjął za własne ustalenia Sądu I instancji, wskazał iż w zawartej umowie znajdują się klauzule niedozwolone, a po ich usunięciu nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy, wobec czego umowa kredytu jest nieważna.  Ponadto Sąd podkreślił, iż nie istnieją przepisy umożliwiające Sądowi zastąpienie klauzul niedozwolonych innymi postanowieniami. 

Wyrok jest prawomocny

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.