10.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Piotr Daniszewski ) sygn. akt: I ACa   726/21  wyrokiem na rozprawie  w  10.11..2021 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  11.05.2021  r. (sygn. akt:  XV  C 1189/19 )  i zasądził od  Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 8100  PLN.

Sąd wskazał, iż orzeczenie Sądu Okręgowego było prawidłowe,   w umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które dotyczyły głównego świadczenia stron, wobec czego umowa po ich usunięciu jest nieważna.

Wyrok jest prawomocny

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.