10.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Piotr Daniszewski ) sygn. akt: I ACa   726/21  wyrokiem na rozprawie  w  10.11..2021 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  11.05.2021  r. (sygn. akt:  XV  C 1189/19 )  i zasądził od  Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 8100  PLN.

Sąd wskazał, iż orzeczenie Sądu Okręgowego było prawidłowe,   w umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które dotyczyły głównego świadczenia stron, wobec czego umowa po ich usunięciu jest nieważna.

Wyrok jest prawomocny

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.