9.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  SSO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 9.11.2021  roku , w sprawie o sygn. akt: XV C 176/20 , ustalił że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 roku zawarta pomiędzy powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank  jest nieważna oraz zasądził od  Getin Noble Bank S.A.   na rzecz powódki  kwotę 170 907,17  PLN  wraz z należnymi odsetkami . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.