16.03.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe ( SSR Aneta Arabas ) wyrokiem z dnia 16.03.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 3119/19 ) zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 51 527,96 PLN wraz z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek), zasądził zwrot kosztów procesu do Banku w całości w kwocie 6 417 zł.

Sąd w całości podzielił argumenty wskazane w pozwie.

Zdaniem Sądu zawarta umowa kredytu „ MULTIPLAN „ z 2007 roku jest nieważna , gdyż nie zawierała kwoty kredytu, kredytobiorca nie znał wysokości swojego zobowiązania.

Ponadto Bank miał zupełną dowolność w kształtowaniu zobowiązania poprzez określanie tabeli kursowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.