15.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I  Wydział Cywilny ( SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła ) sygn. akt: I ACa  903/21  wyrokiem na rozprawie w dniu 15.02.2022 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku   z dnia 29.04.2021   r. (sygn. akt:   I C  1547/20   ), i zasądził od   Banku  na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  8100  PLN .

Zdaniem umowy,   umowa kredytu jest nieważna.

Zarzuty apelacyjne są bezzasadne.

Klauzule w umowie są abuzywne , skutkiem usunięcia tych klauzul jest nieważność umowy kredytowej.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.