11.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent del.  do SSO Ewa Kulawik – Rudzińska wyrokiem z dnia  11.02.2022 r.  (sygn. akt: I C  120/21 ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE Bank  S.A. z 2005 roku   jest nieważna , zasądził od  mBank S.A.  na rzecz powoda  kwotę  466566,50  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11817 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.