17.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent SSO Michał Jank wyrokiem z dnia  17.02.2022 r.  (sygn. akt: I C  1824/20) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z   Getin Bank S.A.    jest nieważna , zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powodów  kwotę  407430,74   PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11817 PLN, oddalił powództwo w pozostałym zakresie

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.