14.12.2022- Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Małgorzata Rybicka – Pakuła wyrokiem z dnia  14.12.2022  (sygn. akt: I  ACa  724/22 ) na rozprawie  oddalił apelację  mBank S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2021r., sygn. akt I C 590/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powoda  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 8100    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.