14.12.2022- Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International  AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Anna Daniszewska wyrokiem z dnia  14.12.2022  (sygn. akt: V ACa  677/22) na rozprawie  oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 marca 2022 r., sygn. akt XV C 921/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z    EFG Eurobank Ergasias  S.A. jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powoda  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.