13.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSR del. do SO Katarzyna Bójko-Narczewska  wyrokiem z dnia  13.12.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 722/20  )    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z GE Money Bank  S.A.  w 2008  r. jest nieważna , zasądził od  Bank BPH  S.A. na rzecz powodów  kwotę  49964  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.