14.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy w Elblągu  I  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Dorota Twardowska  wyrokiem z dnia  14.11.2022  (sygn. akt: I ACa 268/22) na rozprawie  oddalił apelację  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 1886/19,  w którym ustalono przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z   Bank  BPH S.A.   jest nieważna , zasądził od Bank Polska Kasa Opieki  S.A. na rzecz powoda  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 1800    PLN   w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.