14.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Piotr Telusiewicz wyrokiem z dnia 14.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  1349/22)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z Kredyt Bank  S.A.  w 2008 r. jest nieważna , zasądził od Santander Bank Polska  S.A. na rzecz powodów  kwotę  117985 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, ustalił że pozwany ponosi koszty procesu w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.