13.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła wyrokiem z dnia 13.04.2023  (sygn. akt: I ACa 1122/22) oddalono apelację PKO BP  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r., sygn. akt XV  C 1094/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Nordea Bank Polska  S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.