13.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła wyrokiem z dnia 13.04.2023  (sygn. akt: I ACa 1112/22) oddalono apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.04.2022 r.  sygn. akt: I C 492/20  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.  jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.