12.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A.- umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny, referent SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem z dnia 12.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 996/21)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z Nordea Bank Polska  S.A. w 2009 r. , zasądził od PKO BP  S.A.  na rzecz powodów kwotę 203734  PLN , zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11834 tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.