13.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Marzena Gancarz  wyrokiem z dnia  13.07.2022 r.  (sygn. akt:  I C 715/20    )   ustalił,  iż umowa kredytu z 2007 r.  zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank International AG   na rzecz powodów  kwotę    170880 PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powoda  kwotę  11834   PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.