12.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Piotr Pancer  wyrokiem z dnia  12.07.2022 r.  (sygn. akt:  XV   C  670/19  )   ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu  zawarta  z BRE  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  mBank S.A.   na rzecz powodów  kwotę   40490   PLN   i kwotę  10762 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  obciążył  mBank całością kosztów postępowania,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.