13.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny, referent  del do SO  Piotr Telusiewicz  wyrokiem z dnia  13.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 1681/22)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank S.A. w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  87195  PLN  oraz kwotę 26130 CHF wraz  z należnymi odsetkami, ustalił,  że pozwany przegrał sprawę w całości, pozostawiając wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.