10.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Leszek Jantowski wyrokiem z dnia  10.02.2023  (sygn. akt: V ACa 1110/22) na rozprawie oddalił apelację Bank BPH  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. akt XV C 100/20, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   Bank BPH S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.