10.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny, referent SSO  Małgorzata Misiurna wyrokiem z dnia  10.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  91/21) na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Deutsche Bank PBC S.A. w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  Deutsche Bank Polska  S.A.  na rzecz powoda  kwotę 82313  CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę 11817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.