10.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  IV  Wydział Cywilny,  referent SSO Magdalena Kubczak wyrokiem z dnia  10.02.2023 r.  (sygn. akt:  IV C  1063/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w 2008r. jest nieważna, zasądził od  Raiffeisen Bank International  AG  na rzecz powoda  kwotę 218119  PLN  oraz kwotę  31232  CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 6400 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.