12.06.2023r. – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Słupsku  I Wydział Cywilny,  referent SSO  Hanna Kaflak-Januszko wyrokiem z dnia  12.06.2023 r.  (sygn. akt:  I C 1231/20)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2006 r. jest nieważna; zasądził od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie w przymusowej restrukturyzacji na rzecz powodów solidarnie 108.563,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 6.417,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.