11.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millenium S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Łukasz Zioła, wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 roku (sygn. akt: III Ca 251/23) oddalił apelację pozwanego Bank Millenium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. akt: IX C 593/19; zasądził na rzecz powódki kwotę 2.700 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego punktu wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.