10.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Magdalena El-Hagin, wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 roku (sygn. akt: XV C 2152/21) ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 217.266,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.