08.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Urszula Minga-Głuszcz, wyrokiem z dnia 8 stycznia 2024 roku (sygn. akt: XV C 3083/21) ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 173.975,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.01.2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.