04.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent  SSR del. do SO  Marek Rafałko, wyrokiem z dnia 4 stycznia 2023 roku (sygn. akt: XV C 2125/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powódki kwotę 326597,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powódki kwotę 26017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.