10.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Elblągu, referent SSR Piotr Machnij wyrokiem z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: I C 267/20 ) na rozprawie przesłankowo uznał, iż umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna , zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 27955 PLN wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 2317 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.