10.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent SSO Agnieszka Gieral – Siewielec  wyrokiem z dnia  10.02.2022 r.  (sygn. akt: I C 121/21 ) na  rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A. z 2007 roku   jest nieważna , zasądził od   mBank S.A.  na rzecz powoda  kwotę  107040,39 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 PLN.

W umowie kredytu są klauzule abuzywne, po ich usunięciu umowa kredytu jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.