10.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III Wydział Cywilny ( SSO  Dorota Tarkowska )

sygn. akt: III Ca 789/20   wyrokiem na rozprawie w dniu 10.02.2022 r.  zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego  w Gdyni z dnia 25.06.2020 r. ( sygn. akt: I C 223/18 ) i zasądził jedynie odsetki od należności głównej,  w pozostałym zakresie oddalił apelację  Getin Noble S.A. , odstąpił od obciążenia powodów kosztami postępowania w sprawie.

Zdaniem Sądu, umowa  kredytu jest nieważna. Mechanizm indeksacji był  bezprawny, nie był spełniony obowiązek informacyjny. Sąd uznał za skuteczny zarzut  potrącenia Banku,  dlatego zasądził tylko odsetki od Banku na rzecz powodów.

Wyrok  jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.