11.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent SSO  Marzena Gancarz wyrokiem z dnia  11.02.2022 r.  (sygn. akt: I C  851/20   ) na  rozprawie  ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A. z 2008 roku   jest nieważna , zasądził od   mBank S.A.  na rzecz powoda  kwotę  156599,80  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417  PLN, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Sąd wskazał, iż podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie nieważności umowy odwołując się do art. 58 KC.

Co więcej Sąd podkreślił, iż w umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, których usunięcie powodowałoby niemożność dalszego wykonywania umowy. Sąd wskazał, iż taka umowa sprzeczna byłaby z naturą stosunku prawnego

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.