07.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Beata Witkowska  wyrokiem z dnia 7.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  2519/21  )  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z Getin Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów  kwotę 55630 PLN oraz kwotę 38760 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  ustalił że pozwany ponosi koszty procesu w  0.97 części, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.