05.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia 5.04.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  919/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 44723 PLN oraz kwotę 3629 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.