05.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Anna Chabowska, wyrokiem z dnia 05.04.2024 r. ( sygn. akt I C 947/19) na rozprawie ustalił, że umowa o kredyt zawarta pomiędzy stronami jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 190 167,82 zł wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 186 240, 24 zł wraz z odsetkami za opóźnienie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w tym koszty zastępstwa prawnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.