05.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank Spółce Akcyjnej – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referenci SSA Teresa Karczyńska – Szumilas Hanna Rucińska, Leszek Jantowski wyrokiem z dnia 05.04.2024 r. (sygn. akt V ACa 2261/23) na rozprawie ustalił, że oddala apelację; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.