04.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank Spółki Akcyjnej – oddalone powództwo o waloryzację udzielonego kredytu

Sąd Rejonowy w Gdańsku IX Wydział Cywilny, referent Asesor sądowy Marek Pałubicki, wyrokiem z dnia 04.04.2024 r. (sygn. akt IX C 1912/23) na rozprawie ustalił, że oddala powództwo banku; zasądził na rzecz pozwanych kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.