04.04.2024r. – wygrana sprawa przeciwko mBank Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Piotr Daniszewski, wyrokiem z dnia 04.04.2024 r. (sygn. akt I ACa 3138/23) na rozprawie ustalił, że oddala apelację pozwanego; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, zasądził na rzecz powodów kwotę 5.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.