03.04.2024r. – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Agnieszka Piotrowska, wyrokiem z dnia 03.04.2024 r. (sygn. akt XV C 168/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank BPH S.A. w Gdańsku jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 90.624,06 zł oraz kwotę 26.554,65 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 marca 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.