9.10.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Telusiewicz, wyrokiem z dnia 9 października 2023 roku (sygn. akt: XV C 1856/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 235.578,32 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 września 2023 roku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.