9.10.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 9 października 2023 roku (sygn. akt: XV C 1582/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 188.998, 56 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu zaliczki na opinię biegłego oraz kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.